Wentylacja

Wentylacja to proces usuwania z pomieszczeń zanieczyszczonego powietrza i dostarczania w jego miejsce powietrza świeżego. Wentylacją nazywamy cyrkulację powietrza, z reguły pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią na zewnątrz. Prawidłowo działająca wentylacja jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie, dopływające z zewnątrz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na świeże, niezbędne do oddychania oraz prawidłowej i bezpiecznej pracy urządzeń zużywających powietrze.

Rekuperacja
Rekuperator — urządzenie stosowane w systemach wentylacyjnych, które umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego na zewnątrz budynku lub pomieszczenia. Technicznie jest to wymiennik ciepła.

Rekuperacją nazywamy potocznie wentylację mechaniczną budynków połączoną z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego. Zasada działania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperacji) jest stosunkowo prosta. Przez rekuperator (wymiennik ciepła) przepływają dwa strumienie powietrza – jeden to ogrzane powietrze usuwane z domu, drugi to strumień wpływający do urządzenia przez otwór, czyli czerpnię w ścianie zewnętrznej lub w dachu. Zanim świeże powietrze dostanie się do domu, nagrzewa się w rekuperatorze ciepłem powietrza usuwanego. Oba strumienie nie mieszają się ze sobą, dlatego do wnętrza domu nie wracają zapachy, kurz i zanieczyszczenia. Podgrzane powietrze tłoczone jest do pomieszczeń czystych, takich jak salon i sypialnie. Zużyte powietrze wyciągane jest przez anemostaty znajdujące się w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.

Wentylacja z rekuperacją polega na wydalaniu zużytego powietrza na zewnątrz budynku i odbieraniu wcześniej poprzez wymiennik ciepła w nim zawartego. Powietrze przepływa przez specjalne kanały do rekuperatora. Działanie rekuperatora polega na wymianie powietrza z mieszkań na świeże pozyskane z zewnątrz. Rekuperator w wentylacji to rodzaj wymiennika ciepła, które poprzez kanały dolotowe pozyskuje świeże powietrze z zewnątrz i wprowadza je do pomieszczeń po uprzednim ogrzaniu ciepłem odzyskanym z powietrza wydalanego z pomieszczeń kanałami odprowadzającymi. Powietrze wyciągamy z pomieszczeń mokrych, tzn. kuchni, łazienek, toalet, pralni. W tym ciągłym cyklu trwa równocześnie doprowadzenie świeżego powietrza, które zostaje wstępnie ogrzane na wymienniku ciepłem odebranym z zużytego powietrza. Świeże powietrze doprowadzamy do pomieszczeń mieszkalnych, pokoi, sypialni i w ten sposób między pomieszczeniami mokrymi a mieszkalnymi wytwarza się minimalne podciśnienie, co nie pozwala na rozchodzenie się zapachów po całym mieszkaniu.

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne:

Rekuperatory:

Kurtyny powietrza: